West Coast Western Riders

Copyright @ All Rights Reserved

Late Summer Challenge

19/8-18


Klassordning:

Markera din klass och du blir länkad till resp. mönster:


1. Trail at hand C.                     


2. Trail at hand D.                     


3. Trail C.                                   


4. Trail D.                                 


5. Showmanship at halter D.       


6. Reining C.                                         


7. Reining D.                                


8. Ranch riding C                         


9. Western horsemanship C.       


10. Western horsemanship D.     


11. Western riding C.             


12. Western riding D.               


13. Western pleasure C           


14. Western pleasure D